Thép SCH22 – Thép HK40

150,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chúng tôi cung cấp thép SCH22 với các hình dạng sau:

Cây tròn đặc (Round bar)

Cây lục giác đặc (Hexagon bar)

Tấm (Plate sheet)