Inox 414 - Thép không gỉ 414 - Inox Đặc Chủng 0903 365 316

Inox 414 – Thép không gỉ 414

150,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Chúng tôi cung cấp inox 414 với các hình dạng sau:

Cây tròn đặc (Round bar)

Cây lục giác đặc (Hexagon bar)

Tấm (Plate sheet)

Tải Bảng Giá