SHOP ONLINE

Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Tấm Inox 303 10mm

60,000 30,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 420 Phi 100mm

60,000 30,000
Giảm giá!
60,000 30,000
Giảm giá!
25,000 20,000
Giảm giá!
150,000 100,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Lá Căn Inox 0.08mm

700,000 500,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Shim Chêm Inox 316

700,000 500,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 310S Phi 8mm

60,000 30,000
Giảm giá!
150,000 120,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 420 Phi 70mm

60,000 30,000
Giảm giá!
200,000 160,000
Giảm giá!
40,000 20,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 304 Nhật Bản

70,000 60,000
Giảm giá!
70,000 60,000
Giảm giá!
200,000 100,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Thép SCH22 – Thép HK40

200,000 150,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 420 Phi 45mm

60,000 30,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 420 Phi 80mm

60,000 30,000
Giảm giá!
60,000 30,000
Giảm giá!
60,000 30,000

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG