Thép S12C – Thép SAE 1012

60,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tấm thép S12C

Tấm thép SAE 1012

Cây đặc thép S12C