Đồng Ống Hợp Kim các loại

100,000

Các ứng dụng

Brass thường được sử dụng cho mục đích trang trí chủ yếu là do sự tương đồng của nó với vàng. Nó cũng là một thường được sử dụng để làm dụng cụ âm nhạc do khả năng làm việc cao và độ bền.
Hợp kim đồng thau khác