INOX CĂN CHỈNH ĐỘNG CƠ

700,000 500,000

Thông tin sản phẩm

Vật liệu: inox 304 (SUS304), inox 301 (SUS301), inox 316 (SUS316)

Độ mỏng: 0.01mm, 0.02mm, 0.03mm, 0.04mm, 0.05mm, 0.07mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0,5mm, 1mm

Kích thước cuộn inox căn động cơ: 305mm x 2540mm, 152mm x 1270mm

Ngoài ra chúng tôi còn có inox căn khổ 1000mm, khổ 1220mm cắt theo yêu cầu khách hang, đáp ứng cho những shim chêm yêu cầu diện tích lớn