SHOP ONLINE

Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Lá Căn inox 0.25mm

700,000 500,000
Giảm giá!
60,000 30,000
Giảm giá!
60,000 50,000
Giảm giá!
65,000 55,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 420 Phi 60mm

60,000 30,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 303 Phi 18mm

60,000 30,000
Giảm giá!
80,000 40,000
Giảm giá!
110,000 90,000
Giảm giá!
60,000 30,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 303 Phi 30mm

60,000 30,000
Giảm giá!
Giảm giá!

CUỘN INOX

Cuộn Inox 301 1mm

60,000 30,000
Giảm giá!
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Tấm Inox 321 2mm

120,000 80,000
Giảm giá!
60,000 30,000
Giảm giá!
Giảm giá!
100,000 80,000
Giảm giá!
60,000 30,000
Giảm giá!
65,000 55,000
Giảm giá!
700,000 500,000
Giảm giá!

Inox

INOX 201

40,000 35,000
Giảm giá!
1,200,000 800,000
Giảm giá!

Inox Đặc Chủng

Láp Inox 310S Phi 12mm

60,000 30,000

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG